Psyche (/ˈsʌɪki/)

Psyche (/ˈsʌɪki/)

English:

  1. The human soul, mind, or spirit

Chichewa:

  1. Gawo la munthu loyang’anira kuganiza ndi kupeza kwake;
  2. Gawo la munthu losakhala thupi lake;
  3. Mzimu ndi chikhalidwe cha munthu;

156 copy

Author: chipikadzongwe

Psychiatrist